آرامش در بازار سکه و ارز/ دلار ۳۴۶۳ تومان+ جدول

ارز Comments Off

آرامش در بازار سکه و ارز/ دلار ۳۴۶۳ تومان+ جدول
قیمت سکه طرح جدید امروز در بازار تهران همانند روز گذشته یک میلیون و 32 هزار تومان و دلار با یک تومان افزایش 3463 تومان فروخته شد.

آرامش در بازار سکه و ارز/ دلار ۳۴۶۳ تومان+ جدول

قیمت سکه طرح جدید امروز در بازار تهران همانند روز گذشته یک میلیون و 32 هزار تومان و دلار با یک تومان افزایش 3463 تومان فروخته شد.
آرامش در بازار سکه و ارز/ دلار ۳۴۶۳ تومان+ جدول

سپهر نیوز

Author

Back to Top