آمریکا احتمال حمله نظامی علیه اسد را رد کرد

خبر مبارز Comments Off

آمریکا احتمال حمله نظامی علیه اسد را رد کرد
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه (2 تیر) اعلام کرد باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا مصمم است تصمیم غیرعاقلانه ای درباره سوریه اتخاذ نکند که قضیه راه حل نظامی در این کشور به نوعی منتفی شود.

آمریکا احتمال حمله نظامی علیه اسد را رد کرد

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید چهارشنبه (2 تیر) اعلام کرد باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا مصمم است تصمیم غیرعاقلانه ای درباره سوریه اتخاذ نکند که قضیه راه حل نظامی در این کشور به نوعی منتفی شود.
آمریکا احتمال حمله نظامی علیه اسد را رد کرد

گروه تلگرام

Author

Back to Top