استقبال از مسابقه فیلمنامه‌نویسی «قلم‌طلایی» جشنواره مقاومت

طلا Comments Off

استقبال از مسابقه فیلمنامه‌نویسی «قلم‌طلایی» جشنواره مقاومت
با پایان یافتن مهلت دریافت آثار بخش مسابقه فیلمنامه‌نویسی«قلم طلایی» چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، استقبال گسترده فیلمنامه‌نویسان کشور از این بخش جشنواره با عنوان «قلم طلایی» قابل توجه بوده است.

استقبال از مسابقه فیلمنامه‌نویسی «قلم‌طلایی» جشنواره مقاومت

با پایان یافتن مهلت دریافت آثار بخش مسابقه فیلمنامه‌نویسی«قلم طلایی» چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، استقبال گسترده فیلمنامه‌نویسان کشور از این بخش جشنواره با عنوان «قلم طلایی» قابل توجه بوده است.
استقبال از مسابقه فیلمنامه‌نویسی «قلم‌طلایی» جشنواره مقاومت

car

Author

Back to Top