اسکاتلند: همه‌رسی استقلال از بریتانیا روی میز است

خبر مبارز Comments Off

اسکاتلند: همه‌رسی استقلال از بریتانیا روی میز است
«نیکولا استرجن» وزیر اول اسکاتلند پس از رای امروز (جمعه) شهروندان انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا از احتمال برگزاری دوباره همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا خبر داد.

اسکاتلند: همه‌رسی استقلال از بریتانیا روی میز است

«نیکولا استرجن» وزیر اول اسکاتلند پس از رای امروز (جمعه) شهروندان انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا از احتمال برگزاری دوباره همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا خبر داد.
اسکاتلند: همه‌رسی استقلال از بریتانیا روی میز است

پامنا موبایل لپ تاپ

Author

Back to Top