اعزام یک‌میلیون دانش‌آموز مقطع دهم به اردوی راهیان نور

خبر مبارز Comments Off

اعزام یک‌میلیون دانش‌آموز مقطع دهم به اردوی راهیان نور
جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور از اعزام یک‌میلیون‌ نفری دانش‌آموزان مقطع دهم به اردوی راهیان نور در سال جاری خبر داد.

اعزام یک‌میلیون دانش‌آموز مقطع دهم به اردوی راهیان نور

جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور از اعزام یک‌میلیون‌ نفری دانش‌آموزان مقطع دهم به اردوی راهیان نور در سال جاری خبر داد.
اعزام یک‌میلیون دانش‌آموز مقطع دهم به اردوی راهیان نور

فانتزی

Author

Back to Top