اوباما:به رأی مردم بریتانیا احترام میگذاریم

خبر مبارز Comments Off

اوباما:به رأی مردم بریتانیا احترام میگذاریم
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد که به این رأی احترام می گذارد.

اوباما:به رأی مردم بریتانیا احترام میگذاریم

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد که به این رأی احترام می گذارد.
اوباما:به رأی مردم بریتانیا احترام میگذاریم

پرشین موزیک

Author

Back to Top