ایران با کسب ۴ مدال طلا و ۲ برنز نایب قهرمان شد

طلا Comments Off

ایران با کسب ۴ مدال طلا و ۲ برنز نایب قهرمان شد
تیم کشتی آزاد ایران با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال برنز عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های جوانان قهرمانی آسیا را بدست آورد.

ایران با کسب ۴ مدال طلا و ۲ برنز نایب قهرمان شد

تیم کشتی آزاد ایران با کسب ۴ مدال طلا و ۲ مدال برنز عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های جوانان قهرمانی آسیا را بدست آورد.
ایران با کسب ۴ مدال طلا و ۲ برنز نایب قهرمان شد

car

Author

Back to Top