بدهی عمومی آمریکا از مرز 19 تریلیون دلار گذشت

دلار Comments Off

بدهی عمومی آمریکا از مرز 19 تریلیون دلار گذشت
آمارهای رسمی نشان می‌دهد بدهی‌های عمومی آمریکا در حال حاضر از مرز 19 هزار میلیارد دلار گذشته است.

بدهی عمومی آمریکا از مرز 19 تریلیون دلار گذشت

آمارهای رسمی نشان می‌دهد بدهی‌های عمومی آمریکا در حال حاضر از مرز 19 هزار میلیارد دلار گذشته است.
بدهی عمومی آمریکا از مرز 19 تریلیون دلار گذشت

موسیقی

Author

Back to Top