تاسف عمیق مرکل نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

خبر مبارز Comments Off

تاسف عمیق مرکل نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
مرکل با صدور بیانیه ای اعلام کرد : خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به به دلیل چارچوب های این نهاد به مذکراتی احتیاج دارد که چند سال طول خوهد کشید و تا آن زمان انگلیس عضو اتحادیه اروپا خواهد بود .

تاسف عمیق مرکل نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

مرکل با صدور بیانیه ای اعلام کرد : خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به به دلیل چارچوب های این نهاد به مذکراتی احتیاج دارد که چند سال طول خوهد کشید و تا آن زمان انگلیس عضو اتحادیه اروپا خواهد بود .
تاسف عمیق مرکل نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

تکنولوژی جدید

Author

Back to Top