تاسف عمیق مرکل نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

خبر مبارز 0 Comment

تاسف عمیق مرکل نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
مرکل با صدور بیانیه ای اعلام کرد : خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به به دلیل چارچوب های این نهاد به مذکراتی احتیاج دارد که چند سال طول خوهد کشید و تا آن زمان انگلیس عضو اتحادیه اروپا خواهد بود .

تاسف عمیق مرکل نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

مرکل با صدور بیانیه ای اعلام کرد : خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به به دلیل چارچوب های این نهاد به مذکراتی احتیاج دارد که چند سال طول خوهد کشید و تا آن زمان انگلیس عضو اتحادیه اروپا خواهد بود .
تاسف عمیق مرکل نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

تکنولوژی جدید

Author

Leave a comment

Back to Top