تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین‌خواری

زمین Comments Off

تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین‌خواری
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل ۳۳ هزار و ۴۰۲ فقره پرونده زمین‌خواری در سال ۹۴ در کشور خبر داد.

تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین‌خواری

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل ۳۳ هزار و ۴۰۲ فقره پرونده زمین‌خواری در سال ۹۴ در کشور خبر داد.
تشکیل 33 هزار و 402 پرونده زمین‌خواری

موزیک سرا

Author

Back to Top