تعطیلی 40 درصد از معادن سنگ ایران

خبر مبارز Comments Off

تعطیلی 40 درصد از معادن سنگ ایران
صادرات سنگ خام باعث می‌شود جایگاه سنگ‌های تزئینی ایران در دنیا حفظ شود و نوع سنگ‌هایمان شناخته شده باقی بماند زیرا الان ایتالیا 47 درصد سنگ خود را خام صادر می‌کند در حالی که نفر اول تولیدکننده سنگ در جهان است. اسپانیا نیز بیش از 50 درصد و ترکیه نزدیک به 48 درصد سنگ‌های تزئینی خود را خام صادر می‌کند.

تعطیلی 40 درصد از معادن سنگ ایران

صادرات سنگ خام باعث می‌شود جایگاه سنگ‌های تزئینی ایران در دنیا حفظ شود و نوع سنگ‌هایمان شناخته شده باقی بماند زیرا الان ایتالیا 47 درصد سنگ خود را خام صادر می‌کند در حالی که نفر اول تولیدکننده سنگ در جهان است. اسپانیا نیز بیش از 50 درصد و ترکیه نزدیک به 48 درصد سنگ‌های تزئینی خود را خام صادر می‌کند.
تعطیلی 40 درصد از معادن سنگ ایران

خرید بک لینک

موسیقی

Author

Back to Top