تماس شیخ «علی سلمان» با خانواده‌اش ممنوع شد

خبر مبارز Comments Off

تماس شیخ «علی سلمان» با خانواده‌اش ممنوع شد
همسر «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد تماسی از یکی از خانواده‌های رهبران بازداشت شده بحرین دریافت کرده و به وی اطلاع داده‌اند اداره زندان «جو» همسرش را از برقراری تماس با خانواده‌اش منع کرده است؛ وی درباره دلایل این ممنوعیت توضیحی نداد.

تماس شیخ «علی سلمان» با خانواده‌اش ممنوع شد

همسر «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد تماسی از یکی از خانواده‌های رهبران بازداشت شده بحرین دریافت کرده و به وی اطلاع داده‌اند اداره زندان «جو» همسرش را از برقراری تماس با خانواده‌اش منع کرده است؛ وی درباره دلایل این ممنوعیت توضیحی نداد.
تماس شیخ «علی سلمان» با خانواده‌اش ممنوع شد

پامنا موبایل لپ تاپ

Author

Back to Top