جنجال در آمریکا بر سر صحنه‌سازی‌ کاخ سفید در ارائه اطلاعات «برجام» ادامه دارد

طلا Comments Off

جنجال در آمریکا بر سر صحنه‌سازی‌ کاخ سفید در ارائه اطلاعات «برجام» ادامه دارد
گزارش‌‌ها در بامداد چهارشنبه حاکی است قانونگذاران آمریکایی در تازه‌ترین واکنش به آنچه به باور آنها صحنه‌سازی کاخ سفید در ارائه اطلاعات درباره برجام است از وزیر خارجه این کشور برای ارائه توضیحات در مجلس نمایندگان دعوت کرده‌اند.

جنجال در آمریکا بر سر صحنه‌سازی‌ کاخ سفید در ارائه اطلاعات «برجام» ادامه دارد

گزارش‌‌ها در بامداد چهارشنبه حاکی است قانونگذاران آمریکایی در تازه‌ترین واکنش به آنچه به باور آنها صحنه‌سازی کاخ سفید در ارائه اطلاعات درباره برجام است از وزیر خارجه این کشور برای ارائه توضیحات در مجلس نمایندگان دعوت کرده‌اند.
جنجال در آمریکا بر سر صحنه‌سازی‌ کاخ سفید در ارائه اطلاعات «برجام» ادامه دارد

فانتزی

Author

Back to Top