خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در رویکرد تهران نسبت به آن کشور ایجاد نمی‌کند

خبر مبارز Comments Off

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در رویکرد تهران نسبت به آن کشور ایجاد نمی‌کند
وزارت خارجه ایران ضمن احترام به رای مردم بریتانیا برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا اعلام کرد: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در رویکرد تهران نسبت به آن کشور ایجاد نمی کند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در رویکرد تهران نسبت به آن کشور ایجاد نمی‌کند

وزارت خارجه ایران ضمن احترام به رای مردم بریتانیا برای خروج کشورشان از اتحادیه اروپا اعلام کرد: خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در رویکرد تهران نسبت به آن کشور ایجاد نمی کند.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تغییری در رویکرد تهران نسبت به آن کشور ایجاد نمی‌کند

میهن دانلود

Author

Back to Top