دولت درآمد‌های غیرمستقیم مدیران را هم بررسی کند

خبر مبارز Comments Off

دولت درآمد‌های غیرمستقیم مدیران را هم بررسی کند
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: حرف ما تنها حقوق‌های کلان مدیران نیست بلکه درآمدی است که مانند پاداش حق عضویت هیأت مدیره‌ها و عیدی پایان سال به این افراد تعلق گرفته است.

دولت درآمد‌های غیرمستقیم مدیران را هم بررسی کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: حرف ما تنها حقوق‌های کلان مدیران نیست بلکه درآمدی است که مانند پاداش حق عضویت هیأت مدیره‌ها و عیدی پایان سال به این افراد تعلق گرفته است.
دولت درآمد‌های غیرمستقیم مدیران را هم بررسی کند

گوشی موبایل

Author

Back to Top