زمین‌لرزه 4 ریشتری در خراسان شمالی خسارات جانی و مالی نداشت

زمین Comments Off

زمین‌لرزه 4 ریشتری در خراسان شمالی خسارات جانی و مالی نداشت
سخنگوی سازمان امداد و نجات از وقوع زمین‌لرزه 4 ریشتری در خراسان شمالی خبر داد و گفت: این زمین‌لرزه، خسارات جانی و مالی نداشت.

زمین‌لرزه 4 ریشتری در خراسان شمالی خسارات جانی و مالی نداشت

سخنگوی سازمان امداد و نجات از وقوع زمین‌لرزه 4 ریشتری در خراسان شمالی خبر داد و گفت: این زمین‌لرزه، خسارات جانی و مالی نداشت.
زمین‌لرزه 4 ریشتری در خراسان شمالی خسارات جانی و مالی نداشت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Author

Back to Top