سیدحسن خمینی: علی تنها یک نام نیست، یک مشرب است

خبر مبارز 0 Comment

سیدحسن خمینی: علی تنها یک نام نیست، یک مشرب است
یادگار امام (ره) در متنی که در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده است، شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی(ع) را تسلیت گفت.

سیدحسن خمینی: علی تنها یک نام نیست، یک مشرب است

یادگار امام (ره) در متنی که در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده است، شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی(ع) را تسلیت گفت.
سیدحسن خمینی: علی تنها یک نام نیست، یک مشرب است

باران فیلم

Author

Leave a comment

Back to Top