شهردار لندن: عمیقا ناامید شدم

خبر مبارز Comments Off

شهردار لندن: عمیقا ناامید شدم
‘صادق خان’ شهردار لندن در پی اعلام نتایج همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مصاحبه اختصاصی به سی ان ان گفت: عمیقا ناامید شدم.

شهردار لندن: عمیقا ناامید شدم

‘صادق خان’ شهردار لندن در پی اعلام نتایج همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مصاحبه اختصاصی به سی ان ان گفت: عمیقا ناامید شدم.
شهردار لندن: عمیقا ناامید شدم

کیمیا دانلود

Author

Back to Top