ظریف، نامه روحانی را به رئیس جمهور فنلاند تقدیم کرد/ وزیر خارجه راهی سوئد شد

خبر مبارز Comments Off

ظریف، نامه روحانی را به رئیس جمهور فنلاند تقدیم کرد/ وزیر خارجه راهی سوئد شد

ظریف، نامه روحانی را به رئیس جمهور فنلاند تقدیم کرد/ وزیر خارجه راهی سوئد شد

ظریف، نامه روحانی را به رئیس جمهور فنلاند تقدیم کرد/ وزیر خارجه راهی سوئد شد

دانلود سرا

Author

Back to Top