عربستان حق دارد از خود مقابل گروه‌های مورد حمایت ایران دفاع کند/ جنگ یمن به پایان خود نزدیک است

خبر مبارز Comments Off

عربستان حق دارد از خود مقابل گروه‌های مورد حمایت ایران دفاع کند/ جنگ یمن به پایان خود نزدیک است
وزیر دفاع انگلیس ضمن حمایت از حملات عربستان به یمن گفت ریاض حق دارد مقابل گروههای مورد حمایت ایران از خود دفاع کند.

عربستان حق دارد از خود مقابل گروه‌های مورد حمایت ایران دفاع کند/ جنگ یمن به پایان خود نزدیک است

وزیر دفاع انگلیس ضمن حمایت از حملات عربستان به یمن گفت ریاض حق دارد مقابل گروههای مورد حمایت ایران از خود دفاع کند.
عربستان حق دارد از خود مقابل گروه‌های مورد حمایت ایران دفاع کند/ جنگ یمن به پایان خود نزدیک است

فروش بک لینک

Author

Back to Top