عضویت ایران در سازمان شانگهای در دست بررسی است

خبر مبارز Comments Off

عضویت ایران در سازمان شانگهای در دست بررسی است
سفارت ایران در ازبکستان اعلام کرد: عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای همچنان در دست بررسی است.

عضویت ایران در سازمان شانگهای در دست بررسی است

سفارت ایران در ازبکستان اعلام کرد: عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای همچنان در دست بررسی است.
عضویت ایران در سازمان شانگهای در دست بررسی است

باران دانلود

Author

Back to Top