قیمت نفت به بالای 51 دلار رسید

قیمت Comments Off

قیمت نفت به بالای 51 دلار رسید
قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و هر بشکه نفت برنت به 51.10 و نفت خام آمریکا به 50.43 دلار رسید.

قیمت نفت به بالای 51 دلار رسید

قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و هر بشکه نفت برنت به 51.10 و نفت خام آمریکا به 50.43 دلار رسید.
قیمت نفت به بالای 51 دلار رسید

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

Author

Back to Top