مشگین‌شهر سفیدپوش شد/بارش ۱۶ میلی‌متری تگرگ و رگبار

خبر مبارز Comments Off

مشگین‌شهر سفیدپوش شد/بارش ۱۶ میلی‌متری تگرگ و رگبار

مشگین‌شهر سفیدپوش شد/بارش ۱۶ میلی‌متری تگرگ و رگبار

مشگین‌شهر سفیدپوش شد/بارش ۱۶ میلی‌متری تگرگ و رگبار

خرم خبر

Author

Back to Top