مقامات اطلاعاتی معتقدند کشتار اورلاندو ارتباطی با داعش نداشته است

طلا Comments Off

مقامات اطلاعاتی معتقدند کشتار اورلاندو ارتباطی با داعش نداشته است
رادیو ملی آمریکا نوشته است که با پیشرفت تحقیقات در مورد تیراندازی اورلاندو، مقامات آمریکایی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که عامل این حادثه احتمالا ارتباطی با داعش نداشته است.

مقامات اطلاعاتی معتقدند کشتار اورلاندو ارتباطی با داعش نداشته است

رادیو ملی آمریکا نوشته است که با پیشرفت تحقیقات در مورد تیراندازی اورلاندو، مقامات آمریکایی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که عامل این حادثه احتمالا ارتباطی با داعش نداشته است.
مقامات اطلاعاتی معتقدند کشتار اورلاندو ارتباطی با داعش نداشته است

پرس نیوز

Author

Back to Top