«منبر» هنوز جایگاه اثربخش خود را حفظ کرده است/ داشتن اطلاعات روزآمد از ضروریات تبلیغ است

طلا Comments Off

«منبر» هنوز جایگاه اثربخش خود را حفظ کرده است/ داشتن اطلاعات روزآمد از ضروریات تبلیغ است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: جایگاه منبر و تبلیغ همچنان اثربخشی خود را حفظ کرده اما داشتن اطلاعات بهنگام و اطلاع از آنچه مخاطبان به آن دسترسی دارند از ضروریات مبلغان است.

«منبر» هنوز جایگاه اثربخش خود را حفظ کرده است/ داشتن اطلاعات روزآمد از ضروریات تبلیغ است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: جایگاه منبر و تبلیغ همچنان اثربخشی خود را حفظ کرده اما داشتن اطلاعات بهنگام و اطلاع از آنچه مخاطبان به آن دسترسی دارند از ضروریات مبلغان است.
«منبر» هنوز جایگاه اثربخش خود را حفظ کرده است/ داشتن اطلاعات روزآمد از ضروریات تبلیغ است

پرس نیوز

Author

Back to Top