نشت اطلاعات 32 میلیون حساب توییتری

طلا Comments Off

نشت اطلاعات 32 میلیون حساب توییتری
بیش از 32 میلیون حساب کاربری، رمز عبور و آدرس ایمیل کاربران توییتر هک شده و توسط وب سایت LeakedSource، این اطلاعات تایید شده است. هکر مورد نظر ظاهرا کاربران روسی را هدف قرار داده است.

نشت اطلاعات 32 میلیون حساب توییتری

بیش از 32 میلیون حساب کاربری، رمز عبور و آدرس ایمیل کاربران توییتر هک شده و توسط وب سایت LeakedSource، این اطلاعات تایید شده است. هکر مورد نظر ظاهرا کاربران روسی را هدف قرار داده است.
نشت اطلاعات 32 میلیون حساب توییتری

فیلم سریال آهنگ

Author

Back to Top