هوچی‌گری درباره رد درخواست عضویت ایران در شانگهای

خبر مبارز Comments Off

هوچی‌گری درباره رد درخواست عضویت ایران در شانگهای
در حالی که پیش از این اعلام شده بود که بررسی عضویت ایران در سازمان شانگهای در دستور کار نشست تاشکند قرار ندارد، برخی منابع خبری از رد درخواست عضویت ایران در این سازمان خبر دادند.

هوچی‌گری درباره رد درخواست عضویت ایران در شانگهای

در حالی که پیش از این اعلام شده بود که بررسی عضویت ایران در سازمان شانگهای در دستور کار نشست تاشکند قرار ندارد، برخی منابع خبری از رد درخواست عضویت ایران در این سازمان خبر دادند.
هوچی‌گری درباره رد درخواست عضویت ایران در شانگهای

افق

Author

Back to Top