«هویت شیعه» اقشار ایرانیان را متحد نموده/رویکرد ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی ایران اهالی منطقه را جذب کرده است

خبر مبارز Comments Off

«هویت شیعه» اقشار ایرانیان را متحد نموده/رویکرد ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی ایران اهالی منطقه را جذب کرده است
نشریه آمریکایی نوشت: مواضع ایران به عنوان تنها کشور مقاوم برابر آمریکا و صهیونیسم موجب بی اعتباری قدرت‌های سنی بی‌تاثیر یا متحدان سازگار با آمریکا چون عربستان می‌شود.

«هویت شیعه» اقشار ایرانیان را متحد نموده/رویکرد ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی ایران اهالی منطقه را جذب کرده است

نشریه آمریکایی نوشت: مواضع ایران به عنوان تنها کشور مقاوم برابر آمریکا و صهیونیسم موجب بی اعتباری قدرت‌های سنی بی‌تاثیر یا متحدان سازگار با آمریکا چون عربستان می‌شود.
«هویت شیعه» اقشار ایرانیان را متحد نموده/رویکرد ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی ایران اهالی منطقه را جذب کرده است

سپهر نیوز

Author

Back to Top