پدر و پسر؛ قاتلان محیط‌بانان هرمزگانی

خبر مبارز 0 Comment

پدر و پسر؛ قاتلان محیط‌بانان هرمزگانی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با اشاره به دستگیری قاتلان دو محیط‌بانان گفت: جای تاسف دارد که بگوییم، این شکارچیان قاتل، پدر و پسر هستند.

پدر و پسر؛ قاتلان محیط‌بانان هرمزگانی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با اشاره به دستگیری قاتلان دو محیط‌بانان گفت: جای تاسف دارد که بگوییم، این شکارچیان قاتل، پدر و پسر هستند.
پدر و پسر؛ قاتلان محیط‌بانان هرمزگانی

مجله اینترنتی

Author

Leave a comment

Back to Top