پس لرزه‌های نفت ۵۰ دلاری در بازار

دلار Comments Off

پس لرزه‌های نفت ۵۰ دلاری در بازار
با گرانی نفت به بشکه‌ای بیش از ۵۰ دلار، روند بیکاری دکل‌های حفاری نفت جهان متوقف و حتی تعدادی از دکل‌های بیکار به سرکار بازگشتند که این تحولات زمینه‌ساز سقوط دوباره قیمت نفت شده است.

پس لرزه‌های نفت ۵۰ دلاری در بازار

با گرانی نفت به بشکه‌ای بیش از ۵۰ دلار، روند بیکاری دکل‌های حفاری نفت جهان متوقف و حتی تعدادی از دکل‌های بیکار به سرکار بازگشتند که این تحولات زمینه‌ساز سقوط دوباره قیمت نفت شده است.
پس لرزه‌های نفت ۵۰ دلاری در بازار

فیلم سریال آهنگ

Author

Back to Top