چمران: سازمان ملل با یک مشت دلار عربستان بی‌آبرویی آشکار انجام داد/ انصاری: خیابان حجاب به نام استاد سبزواری نامگذاری شود

دلار Comments Off

چمران: سازمان ملل با یک مشت دلار عربستان بی‌آبرویی آشکار انجام داد/ انصاری: خیابان حجاب به نام استاد سبزواری نامگذاری شود
در دویست و شصت هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، انصاری عضو شورای شهر پیشنهاد نامگذاری خیابان حجاب یا خیابان دانشگاه را به نام استاد سبزواری داد.

چمران: سازمان ملل با یک مشت دلار عربستان بی‌آبرویی آشکار انجام داد/ انصاری: خیابان حجاب به نام استاد سبزواری نامگذاری شود

در دویست و شصت هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، انصاری عضو شورای شهر پیشنهاد نامگذاری خیابان حجاب یا خیابان دانشگاه را به نام استاد سبزواری داد.
چمران: سازمان ملل با یک مشت دلار عربستان بی‌آبرویی آشکار انجام داد/ انصاری: خیابان حجاب به نام استاد سبزواری نامگذاری شود

دانلود فیلم جدید

Author

Back to Top