کمک ترکیه به تروریسم و بهره‌برداری از ویرانگری‌های داعش

خبر مبارز Comments Off

کمک ترکیه به تروریسم و بهره‌برداری از ویرانگری‌های داعش
«واشنگتن فری‌بیکن» در گزارشی نوشت: ترکیه در حالی به تروریست‌های داعش کمک می‌کند که در حال بهره‌برداری از آشوب‌ها و ویرانگری‌های این گروه تروریستی است. واقعیت این است که ورود تروریست‌ها به اروپا بخشی از سیاست آنکارا بوده و ترکیه این اهرم را برای خود حفظ خواهد کرد، اهرمی که از دست اروپایی‌ها خارج شده است.

کمک ترکیه به تروریسم و بهره‌برداری از ویرانگری‌های داعش

«واشنگتن فری‌بیکن» در گزارشی نوشت: ترکیه در حالی به تروریست‌های داعش کمک می‌کند که در حال بهره‌برداری از آشوب‌ها و ویرانگری‌های این گروه تروریستی است. واقعیت این است که ورود تروریست‌ها به اروپا بخشی از سیاست آنکارا بوده و ترکیه این اهرم را برای خود حفظ خواهد کرد، اهرمی که از دست اروپایی‌ها خارج شده است.
کمک ترکیه به تروریسم و بهره‌برداری از ویرانگری‌های داعش

بک لینک

Author

Back to Top