گذری بر 5 دهه زندگی شهریار پرهیزکار/ ماجرای نخستین دیدار با رهبر معظم انقلاب/ نظر قرائتی درباره ترتیل استاد

خبر مبارز Comments Off

گذری بر 5 دهه زندگی شهریار پرهیزکار/ ماجرای نخستین دیدار با رهبر معظم انقلاب/ نظر قرائتی درباره ترتیل استاد
شهریار پرهیزکار فعالیت در عرصه‌های قرآنی را با یادگیری تلاوت قرآن آغاز کرد و پس از آن با تشویق‌ پدرش و حمایت‌های استاد مولایی به سمت حفظ کل قرآن رفت و توانست در زمینه‌های مختلف قرآنی افتخارآفرینی کند.

گذری بر 5 دهه زندگی شهریار پرهیزکار/ ماجرای نخستین دیدار با رهبر معظم انقلاب/ نظر قرائتی درباره ترتیل استاد

شهریار پرهیزکار فعالیت در عرصه‌های قرآنی را با یادگیری تلاوت قرآن آغاز کرد و پس از آن با تشویق‌ پدرش و حمایت‌های استاد مولایی به سمت حفظ کل قرآن رفت و توانست در زمینه‌های مختلف قرآنی افتخارآفرینی کند.
گذری بر 5 دهه زندگی شهریار پرهیزکار/ ماجرای نخستین دیدار با رهبر معظم انقلاب/ نظر قرائتی درباره ترتیل استاد

تلگرام

Author

Back to Top