سلام بر اردو جهادی

اردو طرح هجرت 3

اردو طرح هجرت ۳

سلام بر اردو جهادی

حدود ده روز از تمام فضای شهر و اینترنت دور بودم دل برای همه شما تنگ شده بود ولی الان بیشتر برای روستا دلم تنگ است

ادامه نوشته سلام بر اردو جهادی .

پاسخ